به چپ چپ

درخواست حذف این مطلب

تا حالا دبیرستان دخترانه رفته این؟ من تا دلتون بخواد رفته ام. اقبال ماست که ریخت نحس این معلم ها رو هر چند وقت یک بار باید زیارت کنیم دیگه.

چند روز پیش میخواستم برم جایی که گفتم قبلش چادر بپوشم شاید استخدامم کنن (!) قبلش داشتم از جای یکی از این مدارس شاهد رد میشدم که حدود 20 سال پیش یک بار برای شبکه کامپیوترش برا کارآموزی اونجا رفته بودم. دیدم چادر سرمه و مردها هم طوری نگاه میکنن که انگار طبیعیه هرکی چادری ببینن تو اون محدوده بفهمن سروکارش با این مدرسهه س. برا همین من هم پ تو مدرسه دیگه. مثلا همیشه رفتم جای مسئولین مدرسه و دیدم که در حال خوردن هستن1. هنوز دهنم رو باز نکرده بودم که زنه شروع کرد به بیرون من که آی نه ما تی هستیمو هی با چشماش پز دادنو تمس که اگر هم بخوایم ی رو استخدام کنیم مدارس غیرانتفاعی هست. چون آ من داشتم مثلا میگفتم که میفهمم استخدام این کارهای فوق برنامه رو س این به جایی مثل کانون مدارس. ولی طرف خیلی عجله داشتو تندتند داشت مفهوم غیرانتفاعیو تی رو داشت برام جا مینداخت.

یادم اومد حدود بیست سال پیش هم که هنوز دیپلم بودم و برای نصب شبکه به همین مدرسه رفته بودم همین طور بود. اون موقع زنه به اصطلاح فرهنگیه (یکی دیگه شون بود اونموقع) همه ش هی به تمس میگفت . خیلی حرصم در اومده بود. ولی بیست سال گذشتو هنوز ما در حال مس ه شدن توسط همون کادر مدرسه ایم. این بار حتی بدون این که اجازه بدن دهانمون رو باز کنیمو بگیم داریم ی میگیریم (!)


دیروز باز داشتم از جای همین مدرسه رد میشدم. زنه این بار تو بلندگو داشت میگفت بفرماین. بفرمایین برا جماعت. با یک ح تحکمی. فکر کنم یک کلمه فارسی انگلیسی هم گفت که مثلا طرح ب2. یک همچین چیزی. یک جورایی کل حرفاش معنی به چپ چپ نظامی رو میداد دیگه. دارن اینطوری مردم رو تربیت میکنن. از همین جا تناقضات شعوری مردم اگر ذره ای کم رنگ بوده پررنگ میشه


1 - این خانومهای به اصطلاح فرهنگی مهم ترین اشتراکشون تو مدارس اینه که همه ش در حال خوردن میبینیش. البته من دانشکده فنی حرفه ای مشهد هم که رفته ام و دیدم که اونها مسئولین زن تفکیک شده شون زیاد بوده هم همینطور بوده ان.